"Kvaliteta je odgovornost svakoga od nas." | W. Edwards Deming