"Kvaliteta se pamti dugo nakon što se cijena zaboravi." | Slogan obitelji Gucci