Tko je tko?

"Sve je moguće unaprijediti." | C. W. Barron|

Sanja Peterlić, mag. medicinske biokemije

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Mob: +385 98 310 783
Skype: supera-kvaliteta
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/sanja-peterlic-950a014/

 • magistra medicinske biokemije Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta u Zagrebu
 • osnivačica, direktorica, certificirana poslovna savjetnica, auditor, predavačica na seminarima/edukacijama/konferencijama - SUPERA KVALITETA d.o.o., Zagreb
 • ravnateljica i predavačica na Poslovnom učilištu LERNA, Zagreb
 • predsjednica i suosnivačica udruge PHARMADRIA – regionalne udruge inženjera iz farmaceutske industrije Srednje i Jugoistočne Europe
 • 15+ godina iskustva u farmaceutskoj industriji na poslovima kontrole kvalitete, osiguranja kvalitete, sustava upravljanja kvalitetom i okolišem, laboratorija, pripremi i provedbi audita, lansiranja novih proizvoda 
 • 10+ godina iskustva u poslovnom savjetovanju, provedbi audita, održavanju seminara/edukacija iz područja sustava upravljanja (ISO 9001, ISO 14001, ISO 17025, ISO 17020, ISO 13485, ISO 22000/HACCP, ISO 15378, ISO 22716, ISO 15189, ISO 27001, ISO 50001, Global G.A.P., IFS Food, BRC, ISCC, Halal kvaliteta), iz područja dobre proizvođačke prakse (DPP/GMP), dobre prakse u prometu lijekova i medicinskih proizvoda na veliko (DDP/GDP), dobre laboratorijske prakse (DLP/GLP), dobre kliničke prakse (DKP/GCP), dobre farmakovigilancijske prakse (DFP/GVP), validacije računalnih sustava, integriteta podataka, validacije čišćenja, validacije procesa, kvalifikacije opreme - za farmaceutsku, prehrambenu, kozmetičku industriju, za privatne tvrtke, istraživačke centre, zdravstvene ustanove, akreditirane laboratorije, akreditirana kontrolna inspekcijska tijela, zdravstvene ustanove, veterinarske organizacije, poljoprivredne djelatnosti, uslužne djelatnosti
 • autorica/suautorica 25+ objavljenih radova u međunarodnim i nacionalnim zbornicima i časopisima
 • članica stručnih organizacija: Hrvatsko društvo za kvalitetu (HDK), Hrvatsko farmaceutsko društvo (HFD), Hrvatsko društvo za medicinsku biokemiju (HDMB), Parenteral Drug Association (PDA), The Pharmaceutical Quality Group (PQG), International Society for Pharmaceutical Engineering (ISPE), Hrvatska udruga poslovnih savjetnika/Croatian Association of Management Consultants (HUPS/CAMC), Tehnički odbor za sustave upravljanja Hrvatskog zavoda za norme (HZN)
 • dobitnica nagrada: Hrvatsko društvo za kvalitetu (HDK) - nagrada/povelja za poseban doprinos u edukaciji i promociji kvalitete (2016.),  PLIVA d.d. - timska nagrada za uspješno provedenu FDA inspekciju u PLIVA - Lachema a.s. Češka (2004.), PLIVA d.d. - pojedinačna nagrada za unapređenje sustava kvalitete u PLIVA - Lachema a.s. Češka (2002.), PLIVA d.d., Kemija - nagrada za kvalitetu, za izradu Priručnika za razvoj novih proizvoda (2001.), PLIVA d.d., Osiguranje kvalitete - nagrada za kvalitetu, za uspješnu implemetaciju SAP QM (Quality Management) modula (1999.) 

 

dr. sc. Miljenko Košiček,  dipl. ing. matematike

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Mob: +385 99 4028 589
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/miljenko-kosicek-a649a521/

 • dipl. ing. matematike Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, dr. sc. Sveučilišta u Zagrebu
 • poslovni savjetnik, auditor, predavač na seminarima/edukacijama/konferencijama  - SUPERA KVALITETA d.o.o., Zagreb
 • predavač na Poslovnom učilištu LERNA, Zagreb
 • 20+ godina iskustva u farmaceutskoj industriji na poslovima informatičke podrške, sustava upravljanja informacijama u laboratoriju, validacije računalnih sustava, usklađivanja sa zahtjevima za elektroničke zapise i potpise
 • 10+ godina iskustva u poslovnom savjetovanju, provedbi audita, održavanju seminara/edukacija iz područja validacije računalnih sustava i integriteta podataka za farmaceutsku i prehrambenu industriju, te iz područja statistike za zdravstvene ustanove i institute različitih vrsta
 • autor/suautor 20+ objavljenih radova u međunarodnim i nacionalnim publikacijama
 • član stručnih organizacija: Hrvatsko matematičkog društvo (HMD), Hrvatsko mjeriteljskog društvo (HMD), Hrvatsko biometrijsko društvo (HBMD), Tehnički odbor za statističke metode Hrvatskog zavoda za norme (HZN)

 

Tomislava Agnić, mag. ing. agr.

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Mob: +385 99 3055 908 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/tomislava-agni%C4%87-6b5103176/

 •  mag. ing. agr. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • poslovni savjetnik, auditor, predavač na seminarima/edukacijama - SUPERA KVALITETA d.o.o., Zagreb

 

Romana Kušić

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Mob: +385 98 285 287
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/romana-ku%C5%A1i%C4%87-420a341b9/

 • Voditelj ureda - SUPERA KVALITETA d.o.o., Zagreb
 • uredsko-financijski poslovi
 • podrška predavačima u pripremi seminara/edukacija

 

Podaci o tvrtki

SUPERA KVALITETA d.o.o.
Adresa: Gajeva 51, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 48 40 624
Fax:+385 1 48 32 110
www.supera-kvaliteta.hr 
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
MB: 2461544
OIB: 37060820878