Online seminari (Live eLearning) su seminari koji se održavaju u stvarnom vremenu i po tome su slični našim klasičnim kontaktnim seminarima, ali polaznici ne dolaze u naše predavaonice već se preko interneta prijavljuju u virtualnu predavaonicu u kojoj se organizira učenje na daljinu. Prednosti ovakve organizacije edukacije su osim smanjenja rizika od zaraze SARS-CoV-2 virusom i niži troškovi za polaznike jer ne postoje troškovi puta i smještaja.

Online seminaru svatko pristupa sa svojeg računala, tableta ili pametnog telefona, a tijekom seminara se komunicira s predavačem i ostalim polaznicima seminara preko "chata" ili aktivnim postavljanjem pitanja predavaču.

Naši Online seminari su organizirani na sljedeći način:

  • Raspored online seminara pogledajte na poveznici Raspored seminara
  • Registracija za online seminar je ista kao i registracija za druge seminare, preko naše internetske stranice na rasporedu seminara.
  • Polaznici dobivaju elektroničkom poštom poziv od predavača s uputama kako pristupiti online seminaru te se preko neke od najčešćih platformi za održavanje videokonferencija kao što su Google Meets ili Microsoft Teams prijavljuju na online seminar.
  • Polaznici će mailom ili preko internetske platforme dobiti prezentaciju u PDF-u umjesto skripti koje dobivaju na seminaru kao i dodatne materijale potrebne za uspješno praćenje seminara, rješavanje zadataka i slično.
  • Ako se Online seminari organiziraju kao interni seminari za pojedinu tvrtku, postoji mogućnost održavanja radionica uključujući i grupni rad u odvojenim timovima polaznika.
  • Tehnički preduvjeti za sudjelovanje na Online seminaru: računalo s mikrofonom i zvučnikom (ili slušalice s mikrofonom priključene na računalo), web kamera i stabilna internetska veza.