Home
 
Dobra agronomska praksa - GLOBAL GAP Ispis E-mail

 

alt

Industrijalizacija proizvodnje u poljoprivredi, upotreba sredstava kao što su aditivi, hormoni, pesticidi, antibiotici itd., dovela je do nezadovoljstva potrošača i do gubitka povjerenja u institucije zadužene za kontrolu sigurnosti hrane u Europskoj uniji što je rezultiralo rastom potražnje za zdravstveno ispravnom hranom.

U cilju poboljšanja stanja, cijeli sustav kontrole proizvodnje hrane u Europskoj uniji je od 2000. godine  izmijenjen novim, strožim zakonskim propisima za kontrolu procesa proizvodnje hrane  od njive do stola.
Cijeli sustav kontrole kvalitete procesa proizvodnje hrane stavljen je u službu potrošača pod načelom da svatko ima pravo na sigurnu i kvalitetnu hranu. Posebno je istaknuta potreba za smanjivanjem gubitaka u poljoprivrednoj proizvodnji, njenoj kontroli i brizi o životnoj sredini.

alt

 

Dobra agronomska praksa (DAP), engleski: Good Agricultural Practice (GAP) podrazumijeva primjenu znanja kako bi se proizvela sigurna, zdravstveno ispravna hrana i drugi poljoprivredni proizvodi, na human način, uz osiguranje ekonomske isplativosti i društvene stabilnosti te uporabu prirodnih resursa na održivim principima. Potrebno je poznavati, razumjeti, planirati, mjeriti, evidentirati, nadzirati i upravljati proizvodnim sustavom proizvodnje hrane kako bi se ostvarili utvrđeni proizvodni i ekološki ciljevi.

Dobra agronomska praksa temelji se na kontroli kritičnih točaka  i kvalitete proizvoda u skladu s regulativom Svjetske zdravstvene organizacije i Codex Alimentarius.

Proizvodnja hrane sukladno zahtjevima Dobre agronomske prakse donosi korist svima, od poljoprivrednih proizvođača i  industrije do potrošača i šire društvene zajednice:

 • poljoprivredni proizvođači - ostvaruju "dodatnu" vrijednost proizvoda i lakši pristup tržištu
 • potrošači - dobivaju kvalitetniju i sigurniju hranu
 • proizvodna i prerađivačka industrija - ostvaruje dodatni profit, prepoznatljivost i pouzdanost
 • svi - društveno odgovorno ponašanje, kontrola i briga za okoliš, održivi razvoj


U cilju zaštite zdravlja potrošača razvijen je koncept organske proizvodnje tj. biološke umjesto kemijske kontrole bolesti biljaka. Načela Dobre agronomske prakse su integralna zaštita, kontrola i inspekcije.

altŠto je EUREPGAP?

Od komercijalnih standarda u Europskoj uniji, prvo mjesto zauzima EUREPGAP (European Retail Product and Good Agricultural Practice) kao jedan od najraširenijih svjetskih standarda koji se odnosi na primarnu proizvodnju svježeg voća i povrća.  
EUREPGAP propisuje uvjete proizvodnje, mehanizme inspekcije i certifikaciju proizvoda. EUREPGAP se koristi i pod imenom GLOBALGAP.
GLOBALGAP
je namijenjen svim poljoprivrednim proizvođačima, bez obzira na vrstu i veličinu njihove proizvodnje i obuhvaća proizvodnju primarnih poljoprivrednih proizvoda i aktivnosti nakon berbe. Svrha ovog standarda je osigurati maloprodajnoj mreži i krajnjim potrošačima visoki nivo pouzdanosti da su provedene sve mjere i kontrole  te da je proizvod siguran za zdravlje potrošača.altGLOBALGAP obuhvaća sustav certifikacije voća, povrća, cvijeća i ukrasnih biljaka, ribarstva, stočarske proizvodnje i integrirane poljoprivredne proizvodnje i primjenjuje se u više od 45 zemalja u svijetu. Primjenu GLOBALGAP-a zahtijevaju brojne velike trgovačke kuće čija je aktivnost povezana s trgovinom primarnih poljoprivrednih proizvoda.


U velikom dijelu maloprodajne mreže u Europskoj uniji, također se zahtijeva primjena ovog standarda. Iako ni u jednoj zemlji Europske unije nije zakonski obvezna primjena GLOBALGAP-a , proizvođači koji žele svoje proizvode plasirati na tržište  Europske unije moraju primjenjivati zahtjeve ovog standarda kao dokaz zdravstvene ispravnosti svojih proizvoda. Naši klijenti Ruris d.o.o. i Vrt Bjelovar d.o.o. su uz pomoć naših poslovnih savjetnika uspješno uveli zahtjeve GLOBALGAP standarda u svoje poslovanje.

 

Principi GLOBALGAP standarda:  

 • Proizvodnja visokokvalitetnih proizvoda
 • Zaštita životne sredine
 • Optimalna upotreba prirodnih energetskih resursa
 • Podrška ekonomski prihvatljivoj poljoprivrednoj proizvodnji
 • Poboljšanje životnih uvjeta lokalnih zajednica

 

altCiljevi GLOBALGAP standarda:

 • Sigurnost hrane primjenom HACCP principa
 • Primjena principa dobre poljoprivredne prakse
 • Sustavna briga o okolišu i njegova zaštita
 • Zdravlje i sigurnost zaposlenih
 • Briga o socijalnom statusu zaposlenih
 • Briga o životinjama (gdje je primjenjivo) i o životinjama na poljoprivrednom dobru