Home
 
Sustav upravljanja energijom ISO 50001:2011 Ispis E-mail
 
NORMA ISO 50001:2011 je međunarodna norma za sustav upravljanja energijom (Energy management system, EnMS) za sve veličine i vrste organizacija koje prepoznaju važnost savjesnog upravljanja energetskim izvorima, tokovima, korištenju i potrošnji. 
 

Energija je jedan od ključnih čimbenika u poslovanju svake organizacije te znatno utječe na poslovanje organizacije, kako u smislu troškova tako i u samom načinu rada organizacije te njenom utjecaju na okoliš bez obzira na djelatnost organizacije.

 

Koja je svrha primjene ISO 50001?

 • Uspostaviti energetsku politiku s konkretnim ciljevima  u svrhu povećanja energetske učinkovitosti
 • Postaviti temelje za učinkovito korištenje energije, prepoznati kritična područja i elemente koji utječu na korištenje energije
 • Dati periodične prognoze u korištenju energije koje se mogu koristiti u planiranju investicija i razvoja
 • Uzeti u obzir aspekte potrošnje energije u odlučivanju pri nabavi i dizajniranju materijala, opreme, usluga

ISO 50001 se temelji na dobro poznatom modelu sustava upravljanja ISO normi: Planiraj – Napravi – Provjeri – Djeluj (Plan – Do – Check – Act, PDCA), za kontinuirano poboljšavanje sustava upravljanja energijom. Sukladno tome je omogućena integracija sustava upravljanja energijom s drugim organizacijskim sustavima upravljanja kao što su ISO 9001, ISO 14001 i sl.

Ovakav pristup je opisan PDCA modelom upravljanja:

 • Planiraj: provoditi energetsku ocjenu i utvrditi temelje, pokazatelje energetskih značajki (Energy Performanse Indicator, EnPI), dugoročne i kratkoročne ciljeve kao i planove djelovanja neophodne za dobivanje konkretnih rezultata kojima će se poboljšati energetske značajke u skladu sa energetskom politikom organizacije
 • Napravi: provoditi zadane planove djelovanja na upravljanje energijom
 • Provjeri: nadzor, mjerenje te analiza ključnih značajki radnih postupaka koji utječu na energetske značajke u odnosu na energetsku politiku i njene ciljeve te izvještavanje uprave organizacije o rezultatima
 • Djeluj: poduzimanje postupaka za kontinuirano poboljšanje sustava upravljanja energijom

U današnje vrijeme trajna optimizacija sustava upravljanja energijom jedan je od ključnih čimbenika u namjerama organizacija za smanjenje troškova energije i smanjenje utjecaja na okoliš, kao i uspješnog poslovanja svake organizacije.

 

Koje su prednosti primjene ISO 50001?

 • Može se implementirati u svaku organizaciju, bez obzira na veličinu i vrstu
 • Mogućnost smanjenja troškova energije kroz kontrolu i analize te kroz optimizaciju načina korištenja i potrošnje energije
 • Razvoj poslovanja i smanjenje utjecaja na okoliš
 • Nije potrebna izrada energetskog certifikata objekta ako se organizacija certificira sukladno normi ISO 50001:2011
 • Kontinuirano povećanje energetske učinkovitosti
 • Podizanje svijesti poslovnih partnera, suradnika  i zaposlenika o važnosti upravljanja energijom
 • Kompetitivna prednost
 • Kompatibilnost sa drugim sustavima upravljanja (npr. ISO 9001, ISO 14001, i dr.)

Kome je namijenjena norma ISO 50001:2011?
Svim organizacijama i poslovnim subjektima koje žele savjesno i odgovorno upravljati energetskim tokovima, potrošnjom energije, načinom i vrstom korištenja energije, a samim time smanjiti negativne utjecaje na okoliš te smanjiti troškove za energiju. Energetska učinkovitost nije štednja energije, jer štednja podrazumijeva određena odricanja, već efikasna uporaba koja ne narušava uvjete rada i življenja.

 

Želite li u Vašu organizaciju uvesti ISO 50001:2011, obartite nam se s povjerenjem.

Naše poslovne savjetnice Sanja Peterlić, vodeći auditor za ISO 50001:2011  i Sanja Jozepović, vodeći auditor za ISO 50001:2011 će Vam u tome pomoći.