Home
 
Slobodno kretanje roba – proizvodi sa CE oznakom Ispis E-mail

CE oznaka

Danas su na snazi EU smjernice (direktive) novog pristupa koje preciziraju zahtjeve za slobodno kretanje roba - označavanje proizvoda CE oznakom, a vrijede za sve proizvode koji se stavljaju na tržište ili su u uporabi unutar EU bez obzira na mjesto proizvodnje.

Svi proizvodi kod kojih mora biti potvrđeno sigurno korištenje i nalaze se na tržištu Europske unije moraju biti označeni CE oznakom. Proizvodi koji moraju biti označeni CE oznakom su: niskonaponski električni uređaji, radijska i telekomunikacijska oprema, strojevi, dizala, tlačna oprema, jednostavne tlačne posude, plinski uređaji, oprema za rad u potencijalno eksplozivnoj atmosferi, osobna zaštitna oprema, građevinski proizvodi, eksplozivi za civilnu uporabu, žičare, rekreacijska plovila, mjerni instrumenti, neautomatske vage, medicinski proizvodi (uređaji), igračke te pojave kao što su energetska učinkovitost za toplovodne kotlove i elektromagnetska kompatibilnost (EMC).
Europska unija
CE oznakom moraju biti označeni svi gore navedeni proizvodi koji se izvoze u Europsku uniju. Ulaskom Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije (srpanj 2013. godine) zbog odredbi koje reguliraju slobodno kretanje roba unutar jedinstvenog europskog tržišta CE oznakom se moraju označiti svi gore navedeni proizvodi koji su proizvedeni u Hrvatskoj. 

Ako ste proizvođač nekog od navedenih proizvoda, a nemate dovoljno znanja o postupku dokazivanje sukladnosti vašeg proizvoda s tehničkim zakonodavstvom, direktivama i normama, pravilima za označavanje proizvoda CE oznakom, odnosno nemate znanja ili vremena za pripremu propisane tehničke dokumentacije o sigurnom proizvodu, pomoći će Vam naš stručni tim.